SAR - filiala Bacău

Structura de conducere a Filialei SAR Bacău:

FUNCȚIANUMELE ȘI PRENUMELETELEFON
Președinte:
Vicepreședinte:
Secretar: